Category: AKTIVITETE

Ditën e sotme dt 25.05.2023 Prefekti i Qarkut Durrës Z. Emiljan Jani në kuadër të marrjes së masave paraprake për përballimin dhe menaxhimin e situatave të mundëshme emergjente përgjat sezonit pranverë-verë 2023, organizoj një takim me fokus rritjen e gadishmërisë dhe të bashkëpunimit midis strukturave të Emergjencave Civile. Në takimin e organizuar ishin të pranishëm…

Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr.190 dt.15.11.2022 për ngritjen e Task-Forcës me qëllim ndalimin e përdorimit, hedhjes në treg, prodhimit, importimit apo futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse, si dhe qeseve plastike mbajtëse të oxo-degradueshme dhe oxo biodegradueshme”, Prefekti i Qarkut Durrës Z. Emiljan Jani zhvilloi sot një takim…

Sot, më datë 21.03.2023 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës u zhvillua takimi i Task-Forcës Vendore Anti-Kanabis, në kuadër të intensifikimin e masave dhe zbatimit të detyrimeve të përcaktuara në Strategjinë Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025, Plan – Veprimit Vendor, për sensibilizimin e komunitetit, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale…

Sot, Prefekti Qarkut Durrës Z. Emiljan Jani në cilësinë e Kryetarit të Komitetit Rajonal Anti Trafik, zhvilloi analizën e veprimtarisë së këtij Komiteti për vitin 2022. Në këtë mbledhje analizë Ishin të pranishëm të gjithë strukturat shtetërore dhe organizatat jo qeveritare anëtare të këtij komiteti. Në fjalën e tij Prefekti vuri theksin në çështjet kryesore…

Sot, më datë 02.02.2023, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani u zhvillua analiza e punës së Institucionit të Prefektit të Qarkut Durrës për vitin 2022. Në këtë analizë morën pjesë, Zv/Ministri i Brendshëm Z.Andi Mahile, Përgjegjësia e Sektorit të Koordinimit me Prefekturat dhe Emergjencat në Ministrinë e Brendshme Znj.Lindita Mukaj, Nën Prefekti…

Në kuadër të një prej sfidave që është padyshim një nga prioritetet kryesore të veprimtarisë së punës së qeverisë shqiptare por edhe të asaj vendore është që është mjedisi, mbrojtja dhe menaxhimi i tij në të gjithë elementët përbërës, sot dt 12.01.2023 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës nën drejtimin e Prefektit z. Emiljan…

Prefekti i Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm në bashkëpunim me përfaqësuesit e Zyrës së Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen-Mat zhvilluan mbledhjen e fundit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm për vitin 2022. Gjatë takimit, të pranishmit sipas rendit të ditës shqyrtuan konform ligjit nr.111/2012 “Për menaxhimin…

Në zbatim të Urdhrit të Prefektit Nr. 18, datë 04.03.2022 “Për Ngritjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile në Nivel Qarku”, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, Prefekti i Qarkut Z. Emiljan Jani thirri mbledhjen jashtë rradhe të Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, për të diskutuar rreth situatës…