Category: AKTIVITETE

Prefekti i Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm në bashkëpunim me përfaqësuesit e Zyrës së Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen-Mat zhvilluan mbledhjen e fundit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm për vitin 2022. Gjatë takimit, të pranishmit sipas rendit të ditës shqyrtuan konform ligjit nr.111/2012 “Për menaxhimin…

Në zbatim të Urdhrit të Prefektit Nr. 18, datë 04.03.2022 “Për Ngritjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile në Nivel Qarku”, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, Prefekti i Qarkut Z. Emiljan Jani thirri mbledhjen jashtë rradhe të Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, për të diskutuar rreth situatës…

Sot më datë 16.11.2022 Prefekti i Qarkut Durrës zhvilloi një takim me të gjithë aktorët përgjegjës për sa i përket situatës së rrugëve nacionale dhe rurale në qarkun Durrës. Të pranishëm ishin: Drejtori i Drejtorisë së Rajonit Qëndror Tiranë pranë ARRSH z. Erion Koka, Drejtori i Ndërmarrjes Rruga z. Aljon Hysko dhe përfaqësues të firmave…

Sot me datë 26.10.2022, ora 13:30 në Institucionin e Prefekti Qarkut Durrës z. Emiljan Jani njëkohësisht dhe Kryetari i Komitetit Rajonal Antitrafik, mbajti takimin përmbyllës të fushatës së muajit tetor me aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese. Në fjalën e tij Prefekti përshëndeti të pranishmit dhe i falenderoi për gjithe aktivitetet sensibilizuese duke theksuar njëkohësisht se Durrësi…

Sot, më datë 26.10.2022, ora 10:00 në Institucionin e Prefektit, u mbajt një takim në kuadër të projektit “TO BE READY”, me qëllim ndërtimin e një fushate sensibilizuese lidhur me riskun si dhe mbrojtjen ndaj zjarreve. Aktualisht, projekti është në fazën e mbledhjes së informacionit nga strukturat përgjegjëse, si dhe nga publiku i gjerë. Në…

Prefekti i Qarkut Durrës z.Emiljan Jani në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm, së bashku me përfaqësues të Agjensisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore dhe anëtaret e këtij këshilli zhvilluan mbledhjen e rradhës. Në këtë takim u diskutua në lidhje me miratimin e tetë kërkesave ku: 4- Kërkesa janë për miratimin e…

Sot më datë 18.10.2022, në zbatim të Urdhrit të Prefektit Nr. 18, datë 04.03.2022. “Për Ngritjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile në Nivel Qarku”, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani u organizua mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, mbi marrjen e masave parandaluese dhe mbrojtëse për përballimin e situatave…

Prefekti i Qarkut Durrës z.Emiljan Jani priti në një takim kortezie Komandatin e Anijes së Marinës Italiane “Amerigo Vespucci” z.Luigi Romagnoli të shoqëruar nga Atarsheu Ushtarak z.Nicola Piccolo së bashku me pjestarët e ekupazhit dhe përfaqësues të Forcës Detare. Prefekti e vlerësoi takimin dhe i shprehu mirënjohjen dhe falenderime komandantit z.Luigi Romagnoli për këtë vizitë…

Sot, më datë 05.10.2022, në Institucionin e Prefektit, u mbajt takimi në kuadër të hartimit të “Planit Kombëtar të Emergjencave Civile” në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit nr.58, datë 29.06.2021 “Për ngritjen e Grupit Ndërinstitucional dhe Grupit Teknik të Punës për përgatitjen e projektit të Planit Kombëtar për Emergjencat Civile”. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile…

Sot me datë 04.10.2022 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës në drejtimin e Prefektit z.Emiljan Jani u zhvillua mbledhja e Tryezës Teknike për miratimin e kalendarit të muajit Antitrafik. Në këtë takim ishin të pranishëm: anëtarë të Tryeze Teknike, nga Bashkia Durrës, Shijak, Drejtoria Vendore e Policisë, Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit, Njësia…