Category: AKTIVITETE

Sot, Prefekti Qarkut Durrës Z. Emiljan Jani në cilësinë e Kryetarit të Komitetit Rajonal Anti Trafik, zhvilloi analizën e veprimtarisë së këtij Komiteti për vitin 2022. Në këtë mbledhje analizë Ishin të pranishëm të gjithë strukturat shtetërore dhe organizatat jo qeveritare anëtare të këtij komiteti. Në fjalën e tij Prefekti vuri theksin në çështjet kryesore…

Sot, më datë 02.02.2023, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani u zhvillua analiza e punës së Institucionit të Prefektit të Qarkut Durrës për vitin 2022. Në këtë analizë morën pjesë, Zv/Ministri i Brendshëm Z.Andi Mahile, Përgjegjësia e Sektorit të Koordinimit me Prefekturat dhe Emergjencat në Ministrinë e Brendshme Znj.Lindita Mukaj, Nën Prefekti…

Në kuadër të një prej sfidave që është padyshim një nga prioritetet kryesore të veprimtarisë së punës së qeverisë shqiptare por edhe të asaj vendore është që është mjedisi, mbrojtja dhe menaxhimi i tij në të gjithë elementët përbërës, sot dt 12.01.2023 në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës nën drejtimin e Prefektit z. Emiljan…

Prefekti i Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm në bashkëpunim me përfaqësuesit e Zyrës së Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen-Mat zhvilluan mbledhjen e fundit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm për vitin 2022. Gjatë takimit, të pranishmit sipas rendit të ditës shqyrtuan konform ligjit nr.111/2012 “Për menaxhimin…

Në zbatim të Urdhrit të Prefektit Nr. 18, datë 04.03.2022 “Për Ngritjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile në Nivel Qarku”, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, Prefekti i Qarkut Z. Emiljan Jani thirri mbledhjen jashtë rradhe të Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, për të diskutuar rreth situatës…

Sot më datë 16.11.2022 Prefekti i Qarkut Durrës zhvilloi një takim me të gjithë aktorët përgjegjës për sa i përket situatës së rrugëve nacionale dhe rurale në qarkun Durrës. Të pranishëm ishin: Drejtori i Drejtorisë së Rajonit Qëndror Tiranë pranë ARRSH z. Erion Koka, Drejtori i Ndërmarrjes Rruga z. Aljon Hysko dhe përfaqësues të firmave…

Sot me datë 26.10.2022, ora 13:30 në Institucionin e Prefekti Qarkut Durrës z. Emiljan Jani njëkohësisht dhe Kryetari i Komitetit Rajonal Antitrafik, mbajti takimin përmbyllës të fushatës së muajit tetor me aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese. Në fjalën e tij Prefekti përshëndeti të pranishmit dhe i falenderoi për gjithe aktivitetet sensibilizuese duke theksuar njëkohësisht se Durrësi…

Sot, më datë 26.10.2022, ora 10:00 në Institucionin e Prefektit, u mbajt një takim në kuadër të projektit “TO BE READY”, me qëllim ndërtimin e një fushate sensibilizuese lidhur me riskun si dhe mbrojtjen ndaj zjarreve. Aktualisht, projekti është në fazën e mbledhjes së informacionit nga strukturat përgjegjëse, si dhe nga publiku i gjerë. Në…

Prefekti i Qarkut Durrës z.Emiljan Jani në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm, së bashku me përfaqësues të Agjensisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore dhe anëtaret e këtij këshilli zhvilluan mbledhjen e rradhës. Në këtë takim u diskutua në lidhje me miratimin e tetë kërkesave ku: 4- Kërkesa janë për miratimin e…

Sot më datë 18.10.2022, në zbatim të Urdhrit të Prefektit Nr. 18, datë 04.03.2022. “Për Ngritjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile në Nivel Qarku”, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani u organizua mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, mbi marrjen e masave parandaluese dhe mbrojtëse për përballimin e situatave…