Category: AKTIVITETE

July 3, 2020

Nën drejtimin e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit Z. Blendi Klosi u zhvillua një takim me qëllim analizimin e situatës aktuale të plazheve, zbatimin e VKM-ve dhe Akteve Ligjore në fuqi, diskutimin e problematikave të ngritura mbi menaxhimin e vijës bregdetare dhe rregullave që duhen zbatuar për një sezon turistik të pastër dhe të sigurt.Në…

July 3, 2020

Në drejtimin e Prefektit të Qarkut Durrës Z. Roland Nasto sot u zhvillua një takim ku ishin të pranishëm N/Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Durrës për Rendin dhe Sigurinë Publike z.Agron Çeli, Drejtori i Policisë Bashkiake z.Vasip Çopa, Drejtori i Ndërmarrjes Rruga në Bashkinë Durrës z.Alion Hyska si dhe përfaqësuesi i Drejtorisë…

May 5, 2020

Sot më datë 05.05.2020 nën kujdesin e Prefektit të Qarkut Durrës Z. Roland Nasto u zhvillua takimi i radhës së Task Forcës Vendore Antikanabis. Në këtë takim ishin të pranishëm: Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Durrës Z. Lorenc Shehu, përfaqësues nga Drejtoria Vendore e Policisë, përfaqësues nga Institucionet anëtarë të Task-Forcës Vendore…

May 5, 2020

Në një ceremoni ndryshe nga vitet e kaluara, Prefekti i Qarkut Durrës Z.Roland Nasto, Kryebashkiakja e Durrësit, Znj. Emiriana Sako,Kryetari i Qarkut Durrës Z.Alfred Mullaraj, Deputetë të qarkut si dhe përfaqësues të veteranëve të luftës, kanë kryer homazhe në Mauzoleumin e Dëshmorëve në Durrës. Në respektim të masave kufizuese të ndërmarra me qëllim parandalimin e…

March 5, 2020

Prefekti i Qarkut Durrës dhe stafi i tij zhvilloi një takim me Znj. Eneda Marku, koordinatore e projektit “Bashki të Forta” për qarkun Durrës, të shoqatës “HELVETAS” Albania, në lidhje me nismën që kjo shoqatë ka marrë për ndryshimet ligjore që mund t’i bëhen ligjit “Për Prefektin”. Kjo nisëm është e përqëndruar në 3 fokus…

March 5, 2020

Prefekti i Qarkut Durrës Z.Roland Nasto në zbatim të VKM-së nr 171 datë 27.03.2019 “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë në stacionet e plazhit” si dhe VKM-së nr, 321 datë 28.05.2014 “Për sigurinë në det plazhe në ujrat e brëndshme në thellësi të teritorit dhe gjatë ushtrimit të veprimtarive të sporteve ujore” zhvilloj…

February 28, 2020

Prefekti i Qarkut Durrës Z. Roland Nasto në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Burimeve Ujore Ishëm-Erzen-Mat, zhvilloi mbledhjen e parë të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm në zbatim të Vendimit nr.696 datë 30.10.2019 të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kufijve territorialë, hidrografikë të baseneve ujore në Republikën e Shqipërisë dhe të përbërjes së…

February 25, 2020

Në bazë të Planit të Veprimit të KRAT 2019, U organizua një takim me anëtarët e Tryezës Teknike (KRAT), për të analizuar veprimtarinë e KRAT gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2019. Në këtë takim u pasqyruan problematikat e hasura në zbatimin e objektivave të parashikuara në Strategjinë Kundër Trafikimit të Personave, si edhe sfidat në gjetjen e…