Author: Lori Muco

October 21, 2020 No comments exist

Sot në Bashkinë Shijak u zhvillua takimi sensibilizues për trafikimin e qenieve njerëzore siç është parashikuar në kalendarin e aktiviteteve Antitrafik të muajit Tetor.Sekretari i Përgjithshëm i Instucionit të Prefektit Z. Shyqyri Roda në cilësinë e Kryetarit të Tryezës Teknike, bëri një panoramë përmbledhëse të strategjisë Kombëtare Antitrafik përpara të pranishmëve, ku theksoi rëndësinë e…

October 16, 2020 No comments exist

Më lejoni të shpreh vlerësimin tim në organizimin e kësaj ceremonie, për të cilën jemi mbledhur sot këtu. Duke i cilësuar gjithmonë madhëniet e fqinjësisë mjaftë të mira dhe reciproke ndërmjet dy popujve atë italian dhe shqiptarë, më lejoni të vlerësoj vlerat, traditat, kulturën e këtyre dy popujve, të cilët kanë krijuar një marredhënie që…

October 12, 2020 No comments exist

Sot në Qendrën Komunitare Multifunksionale Nish Tulla, në kuadër të muajit antitrafik, Tryeza Teknike organizoi aktivitetin sensibilizues me gra te komunitetit rom dhe egjiptian të kesaj zone.Qëllimi i takimit ishte sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi per fenomenin e trafikimit si dhe informimi i komunitetit në lidhje me mundësitë e punësimit.Takimin e hapi përfaqësusja e Prefekturës e cila…

October 11, 2020 No comments exist

Prefekti i Qarkut Durrës ishte i pranishëm në Njësinë Administrative Ishëm ku u zhvillua festa e promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore, natyrore, arsimore, si dhe panairi i produkteve ushqimore të kësaj zone. Aktiviteti u zhvillua në kalanë mesjetare dhe u organizua nën kujdesin e Shoqatës Ishmi dhe Bashkisë Durrës.Prefekti në fjalën e tij përshëndetëse…

October 7, 2020 No comments exist

Sot Prefekti i Qarkut Durrës Z.Roland Nasto priti në një takim anëtarë të shoqatës Rajder Albania, Dr Kristaq Huta, Znj.Julinda Toda punonjëse sociale dhe Z. Mario Ndoja të cilët kërkuan në këtë takim përshpejtimin e ndihmës në rindërtimin e ndërtesave të klasifikuara DS4- DS5 për familjet e pacienteve të cilët vuajnë me sëmundjen e kancerit…

October 7, 2020 No comments exist

Në kuadër të rritjes së ndërgjegjësimit publik në Luftën kundër Trafikimit të Personave, Insitucioni i Prefektit të Qarkut Durrës njëkohësisht dhe drejtues i Komitetit Rajonal Antitrafik Durrës ka nisur fushatën e ndërgjegjësimit e cila do të vijojë gjatë gjithë muajit Tetor si pjesë integrale e fushatës kombëtare koordinuar nga Koordinatori Kombëtar Antitrafik.Për këtë qëllim sot…

October 2, 2020 No comments exist

I nderuar Shkëlqesia Juaj dott. Bucci (Ambasador i Italisë në Shqipëri) Të nderuar autoritete të Pushtetit Vendor, Të nderuar pjesmarrës, Më lejoni të shpreh kënaqësinë time në organizimin e kësaj ceremonie, të dorëzimit të automjeteve Zjarrfikëses dhe pajisjeve logjistike  për stacionin e MZSH të Bashkisë Durrës, një ndihmë kjo e cila vjen nga Marveshja e…

September 29, 2020 No comments exist

Në kuadër të datës 13 Tetor, “Ditës Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë” dhe aktiviteteve që do të organizohen për këtë qëllim, në Institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës sot më datë 29.09.2020, u zhvillua një takim koordinues paraprak ku ishin të pranishëm përfaqësues të Agjensisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Kryqit të Kuq Shqiptar…

September 23, 2020

Prefekti i Qarkut Durrës Z. Roland Nasto në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Basenit Ujor Ishëm zhvilloi sot më datë 23.09.2020 mbledhjen e rradhës ku ishin të pranishëm të 15- anëtarët përfaqësues të niveleve të larta drejtuese nga bashkitë Durrës,Tiranë, Vorë, Kamëz, Krujë; Degët Territoriale si dhe përfaqësues të grupeve të interesit. Mbledhja u…

September 21, 2020

Institucioni i Prefektit të Qarkut Durrës zhvilloi një takim pune me Drejtoreshën e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar znj. Valentina Leka.Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi masat e ndërmarra për mbarëvajtjen e proçesit mësimor në institucionet arsimore parauniversitare të qarkut Durrës për vitin e ri shkollor 2020-2021 si dhe problematikat e evidentuara në kushtet…