Misioni i Prefektit

 

Kujdeset,ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet ne nivel qarku te detyrimeve qe ata kane për te garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik.

Takim sensibilizues për trafikimin e qenieve njerëzore në Bashkinë Shijak

Sot në Bashkinë Shijak u zhvillua takimi sensibilizues për trafikimin e qenieve njerëzore siç është parashikuar në kalendarin e aktiviteteve Antitrafik të muajit Tetor.Sekretari i Përgjithshëm i Instucionit të Prefektit

Ceremonia e vendosjes së pllakës përkujtimore në portin e Barit, kushtuar të riut nga Durrësi Florian Mesuti

Më lejoni të shpreh vlerësimin tim në organizimin e kësaj ceremonie, për të cilën jemi mbledhur sot këtu. Duke i cilësuar gjithmonë madhëniet e fqinjësisë mjaftë të mira dhe reciproke

Në kuadër të muajit antitrafik, Tryeza Teknike organizoi aktivitetin sensibilizues me gra të komunitetit rom dhe egjiptian në Qendrën Komunitare Multifunksionale Nish Tulla

Sot në Qendrën Komunitare Multifunksionale Nish Tulla, në kuadër të muajit antitrafik, Tryeza Teknike organizoi aktivitetin sensibilizues me gra te komunitetit rom dhe egjiptian të kesaj zone.Qëllimi i takimit ishte

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
PREFEKTI I QARKUT DURRES
Denonconi perfshirjen e administrates se
Prefektit te Qarkut Durres ne aktivitete elektorale
+355 52225528

 

 

  

LIGJI 107/2016